דף נופל

סגן
גרמן רוז'קוב

בן לודמילה וגרמן

נפל ביום כ"ח באדר תשס"ב (12.03.2002)
בן 25 בנופלו

חטיבת נח"ל

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שמונהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page