דף נופל

רב סמל בכיר
מיכאל (מיכה חיים) וייס

בן הניה ומשה

נפל ביום כ' בניסן תשס"ב (02.04.2002)
בן 46 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) מזכרת בתיהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page