דף נופל

רב סמל
אופיר רוט

בן פסי ומשה מאיר

נפל ביום י"ט בניסן תשס"ב (01.04.2002)
בן 22 בנופלו

חיל הנדסה

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page