דף נופל

סגן
אייל יואל

בן מניה ויחיאל

נפל ביום כ"ז בניסן תשס"ב (09.04.2002)
בן 29 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) רמת רחלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page