דף נופל

רב סמל
זאב חניק

בן רימה ובוריס

נפל ביום כ"ח בניסן תשס"ב (10.04.2002)
בן 25 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) כרמיאלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page