דף נופל

רב סמל ראשון
שלום מרדכי

בן יעל (ויולט) ואברהם

נפל ביום כ"ח בסיון תשס"ב (08.06.2002)
בן 35 בנופלו

תקשוב

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נהריהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page