דף נופל

סמל
דרור גרנות

בן חנה ודב

נפל ביום כ"ט בשבט תשס"ג (31.01.2003)
בן 20 בנופלו

חטיבת גבעתי

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי כפר סבאכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page