דף נופל

סמל ראשון
דורון כהן

בן זהבה ויוסף

נפל ביום י"ג באדר א' תשס"ג (15.02.2003)
בן 21 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי ראשון לציוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page