דף נופל

סמל ראשון
ליאור אליעקב

בן רונית ואריה

נפל ביום כ"ג בניסן תשס"ג (25.04.2003)
בן 22 בנופלו

חטיבת כפיר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי ראשון לציוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page