דף נופל

רב טוראי
צפריר הובר

בן ירדנה ושאול

נפל ביום כ' בתמוז תשס"ג (20.07.2003)
בן ½20 בנופלו

חיל הנדסה

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page