דף נופל

רב סרן
רפאל (רפי) פישר

בן שושנה ורוברט

נפל ביום א' באב תשס"ג (29.07.2003)
בן 39 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הרצליהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page