דף נופל

סרן
שי גרניט-גרייצר

בן נחמה ושמעון

נפל ביום ו' בתשרי תשס"ד (02.10.2003)
בן 54 בנופלו

שירות בטחון כללי

מקום מנוחתו
בית העלמין בית שערים(חלקה צבאיכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page