דף נופל

סרן
מורן ורדי

בן ליאורה ודב

נפל ביום י"ז בתמוז תשס"ד (06.07.2004)
בן 25 בנופלו

חיל ים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי בנימינהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page