דף נופל

סמל ראשון
אופיר חממי

בן אילנה וחנניה

נפל ביום כ"ב באדר ב תשס"ה (01.04.2005)
בן 27 בנופלו

משטרת ישראל

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page