דף נופל

סמל
עידו סדן

בן דרורה ורפאל

נפל ביום כ"ט באדר ב תשס"ה (09.04.2005)
בן ½19 בנופלו

חטיבת גבעתי

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page