דף נופל

סמל ראשון
אורן ליפשיץ

בן מילי ועופר

נפל ביום י"ד באב תשס"ו (08.08.2006)
בן 21 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) גזיתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page