דף נופל

סרן
גלעד שטוקלמן

בן רחל ומיכה

נפל ביום ט"ו באב תשס"ו (09.08.2006)
בן 26 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) נהללכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page