דף נופל

סרן
צור זרחי

בן מינה ונחום

נפל ביום י"ט באב תשס"ו (13.08.2006)
בן 27 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) נהללכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page