דף נופל

סמל ראשון
יניב (נושי) טמרסון

בן איזבלה ורוני

נפל ביום י"ח באב תשס"ו (12.08.2006)
בן 21 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין ציפוריכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page