דף נופל

רב סמל
יניב שיינברום

בן מירטה וסרגיו

נפל ביום י"ט באב תשס"ו (13.08.2006)
בן 24 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין מי עמיכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page