דף נופל

סרן
אליאל בן יהודה

בן אסתר ואריה

נפל ביום י"ט באב תשס"ו (13.08.2006)
בן 24 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין כפר תבורכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page