דף נופל

סמל
דוד פפיאן

בן קרינה וואג

נפל ביום י"א בניסן תשס"ח (16.04.2008)
בן 20 בנופלו

חטיבת גבעתי

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצל



כל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page