דף נופל

סמל ראשון
אלכסנדר משביצקי

בן ליודמיל וגריגורי

נפל ביום י' בטבת תשס"ט (06.01.2009)
בן 22 בנופלו

חיל הנדסה

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי באר שבעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page