דף נופל

רב סמל
ברק נוריאל

בן אסתר ושלום

נפל ביום י"ג באדר ב' תשע"א (18.03.2011)
בן 22 בנופלו

חטיבת נח"ל

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי כפר ורבורגכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page