דף נופל

סרן
צבי (צביקה) קפלן

בן צילה ויהודה

נפל ביום כ"ב בתמוז תשע"ד (20.07.2014)
בן 28 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page