דף נופל

סמל ראשון
שחר דובר (דאובר)

בן אורלי ובוריס

נפל ביום כ"ה בתמוז תשע"ד (23.07.2014)
בן 20 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין גניגרכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page