דף נופל

סמל
שרון חן

בן איריס ויוסף

נפל ביום י"ז בחשון תשע"ה (10.11.2014)
בן ½19 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין אלוניםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page