דף נופל

רב סמל מתקדם
זידאן סיף

בן ג'וליה ונוהאד

נפל ביום כ"ה בחשון תשע"ה (18.11.2014)
בן 30 בנופלו

משטרת ישראל

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) ינוחכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page