דף נופל

סגן
זוהר (זוריק) דיין

בן דבורה ושמואל

נפל ביום ה' בניסן תש"ח (14.04.1948)
בן 22 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) נהללכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page