דף נופל

סגן
אלכסנדר דוידאי

בן ברכה ויהודה

נפל ביום ט"ו באלול תש"ח (19.09.1948)
בן 23 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין גניגרכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page