דף נופל

טוראי
יעקב מוסקוביץ

בן טובה ודויד

נפל ביום כ"א בניסן תש"ט (20.04.1949)
בן 24 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page