דף נופל

טוראי
יצחק פרוכטר

בן מרים ומרדכי

נפל ביום כ"ב בשבט תש"ח (02.02.1948)
בן 49 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) מזרעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page