דף נופל

רב טוראי
משה (פושי) נדב פודרבויטל

בן מנדלה וחיים

נפל ביום ב' בתשרי תש"ט (05.10.1948)
בן 27 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) מזרעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page