דף נופל

טוראי
שמאי קרביצקי

בן צביה ואברהם

נפל ביום ו' בניסן תשט"ו (29.03.1955)
בן ½19 בנופלו

חיל הנדסה

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page