דף נופל

רב סמל ראשון
מאיר אברמוביץ

בן יוסף

נפל ביום כ"ו בטבת תשל"ו (30.12.1975)
בן 54 בנופלו

משטרת ישראל

מקום מנוחתו
בית העלמין ראש פינהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page