דף נופל

רב סמל
מנשה ליבוביץ

בן ראובן

נפל ביום כ"ו בטבת תשל"ה (09.01.1975)
בן ½55 בנופלו

משטרת ישראל
נקבר בחלקה אזרחית

מקום מנוחתו
(המיקום המדויק של הקבר אינו ברשומות)כל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page