דף נופל

רב סמל
מנשה ליבוביץ

בן ראובן

נפל ביום כ"ו בטבת תשל"ה (09.01.1975)
בן 55 בנופלו

משטרת ישראל
נקבר בחלקה אזרחית

מקום מנוחתו
(המיקום המדויק של הקבר אינו ברשומות)כל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page