דף נופל

רב טוראי
אריה קרויזמן

בן צפורה ואברהם

נפל ביום ט"ו באייר תש"ח (24.05.1948)
בן 27 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין מרחביהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page