דף נופל

סגן
חנוך (חנו) רוזנברג

בן אילזה ויעקב

נפל ביום ד' בתמוז תש"ח (11.07.1948)
בן 25 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין בית אלפא - חפציבהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page