דף נופל

סמל
שמואל (שמוליק) גרוס

בן רוזה ויוסף

נפל ביום ט"ז בחשון תשי"ז (21.10.1956)
בן 20 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) מזרעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page