דף נופל

טוראי
אהרן בלנדר

בן חנה ודויד

נפל ביום ד' בסיון תש"ח (11.06.1948)
בן 36 בנופלו

הגנה מרחבית

מקום מנוחתו
בית העלמין גבת



כל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page