דף נופל

טוראי
יעיש עמר

בן מסעודה ומסעוד

נפל ביום כ"ט בשבט תש"ט (28.02.1949)
בן 19 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page