דף נופל

טוראי
שמואל (שמולי) פריד (שמעוני)

בן מרים ויצחק

נפל ביום י' באלול תש"ח (14.09.1948)
בן 26 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page