דף נופל

רב טוראי
נמרוד שכטר

בן שושנה ובן-ציון

נפל ביום כ"ג בשבט תש"ח (03.02.1948)
בן 20 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין בית הערבהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page