דף נופל

סרן
משה (משה'לה) אלברט (יצהר)

בן צפורה ושמעון

נפל ביום י"א באייר תש"ח (20.05.1948)
בן 27 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) עין חרוד-מאוחדכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page