דף נופל

סגן
עזריה (ג'ימי) מַריַמצִ'יק

בן שרה ושלמה

נפל ביום ו' בתמוז תש"ח (13.07.1948)
בן 21 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית ענביםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page