דף נופל

סמל
אריה אגסי

בן חנה ואלימלך

נפל ביום כ"ה בסיון תשכ"ט (11.06.1969)
בן 22 בנופלו

חטיבת כפיר

מקום מנוחתו
בית העלמין יפעתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page