דף נופל

טוראי
מרדכי (מורדי) אדלר

בן שרה ויוסף

נפל ביום ח' באלול תש"ח (12.09.1948)
בן ½28 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נגבהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page