דף נופל

טוראי
עמירם אוברפירסט

בן זהבה וחיים

נפל ביום ד' בניסן תש"ח (13.04.1948)
בן 20 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין גבתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page