דף נופל

טוראי
ישראל (איזידור) אומשיובנפל ביום ל' בתשרי תש"ט (02.11.1948)
בן 37 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי כפר ורבורגכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page