דף נופל

טוראי
שמואל (יואל) אייזנבך

בן אסתר-לאה וחיים

נפל ביום י"א בתשרי תשי"ח (06.10.1957)
בן 19 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין גבעת שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page